PostHeaderIcon 21.12.11 - Okrągły Stół Szerokopasmowy (relacja)

21 grudnia 2011 r.. odbyło się uroczyste podpisanie Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego oraz przedstawicieli samorządów województw, telekomunikacyjnych izb gospodarczych i organizacji pracodawców.

  Dokument ten jest otwartym porozumieniem pomiędzy administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego, których celem jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

Minister Boni podkreślił znaczenie porozumienia dla realizacji przyszłych inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową. Jego zdaniem Memorandum nie ma wyłącznie charakteru intelektualnego - to wzięcie odpowiedzialności za przedsięwzięcia inwestycyjne mające pomóc polskiej gospodarce. Minister zaznaczył, iż realizując takie inicjatywy jak Memorandum, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w praktyce realizuje idee otwartości na wszystkich, co jest głębokim sensem nowoczesnego społeczeństwa sieci.

Promując inicjatywę Memorandum, MAC podkreśla konieczność współpracy i współdziałania partnerów publicznych i prywatnych w zapewnieniu powszechnego szybkiego dostępu do szerokopasmowego Internetu, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę sieci telekomunikacyjnych. W opinii MAC tylko efektywne i skuteczne mechanizmy współpracy pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi są w stanie zapewnić osiągnięcie przez Polskę celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, dotyczących dostępności do szerokopasmowego Internetu (do 2020 roku łącze 30 Mb/s w każdym, a 100 Mb/s w co drugim europejskim domu).

Sygnatariusze Memorandum ustanowią Komitet Wykonawczy, który dążyć będzie do realizacji postanowień celów memorandum. Komitet Wykonawczy, przy pomocy doradców wskazanych przez Inicjatora i Sygnatariuszy Memorandum, opracuje Rekomendacje.

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych dotychczas podpisały następujące podmioty:

 1. Samorząd Województwa Dolnośląskiego
 2. Samorząd Województwa Lubelskiego
 3. Samorząd Województwa Łódzkiego
 4. Samorząd Województwa Małopolskiego
 5. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (w imieniu Samorządu Województwa Wielopolskiego)
 6. Alcatel – Lucent Polska S.A.
 7. TK Telekom Sp. z o.o.
 8. P4 Sp. z o.o.
 9. Hawe S.A.
 10. Telekomunikacja Polska S.A.
 11.  Netia S.A.
 12. INEA S.A.
 13. IT Polpager S.A.
 14. FCA Sp. z o.o.
 15. HUAWEI Polska Sp. z o.o.
 16. EmiTEL Sp. z o.o.
 17. Internet Serwis Prudnik
 18. Eficom S.A.
 19. DGT Sp. z o.o.
 20. Technitel Polska Sp. j.
 21. Business Centre Club
 22. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
 23. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
 24. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 25. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 26. Krajowa Izba Gospodarcza