PostHeaderIcon 16.06.2011 - Okrągły Stół Szerokopasmowy w Zakopanem (relacja)

W dniu 16 czerwca 2011 r., w trakcie 15. Konferencji „Miasta w Internecie”, w Hotelu Mercure w Zakopanem odbyło się kolejne spotkanie Okrągłego Stołu Szerokopasmowego, stanowiącego platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego w tym operatorów telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorców zajmujących się budową infrastruktury telekomunikacyjnej.

W spotkaniu wzięli udział, w szczególności: Pani Magdalena Gaj - Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także liczni przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, kancelarii prawnych zajmujących się zagadnieniami inwestycji telekomunikacyjnych oraz reprezentanci prywatnego sektora telekomunikacyjnego.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją nt. Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do  Internetu, realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, którego beneficjentem jest Ministerstwo Infrastruktury. Pani Małgorzata Olszewska – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji przedstawiła szczegóły dotyczące kluczowego projektu, mającego na celu wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w procesach budowy infrastruktury teleinformatycznej oraz przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego poprzez budowanie prawnych mechanizmów koordynacji i doradztwa oraz przeprowadzeniu skutecznych kampanii informacyjnych nt. użyteczności szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja na temat konieczności zapewnienia koordynacji projektu systemowego z działaniami podejmowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie działań mających na celu przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Następnie Pan Krzysztof Liszyński (ITTI Sp. z o.o.) przestawił prezentację dotyczącą budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem efektu synergii na podstawie praktycznych doświadczeń w realizacji takich inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Po dyskusji, spotkanie podsumowała i zakończyła Pani Minister Magdalena Gaj, zwracając się jednocześnie z prośbą do jednostek samorządu terytorialnego o bieżące informowanie o problemach dotyczących realizacji inwestycji szerokopasmowych.

GALERIA

_N6X6305 _N6X6290 _N6X6301 _A2D5881 _N6X6293 _N6X6297

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

W dniu 16 czerwca br., w trakcie 15. Konferencji „Miasta w Internecie”, w Hotelu Mercure
w Zakopanem odbyło się kolejne spotkanie Okrągłego Stołu Szerokopasmowego, stanowiącego platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w realizację inwestycji współfinansowanych
z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego w tym operatorów telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorców zajmujących się budową infrastruktury telekomunikacyjnej.

W spotkaniu wzięli udział, w szczególności: Pani Magdalena Gaj - Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także liczni przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, kancelarii prawnych zajmujących się zagadnieniami inwestycji telekomunikacyjnych oraz reprezentanci prywatnego sektora telekomunikacyjnego.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją nt. Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do  Internetu, realizowanego w ramach działania
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, którego beneficjentem
jest Ministerstwo Infrastruktury. Pani Małgorzata Olszewska – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji przedstawiła szczegóły dotyczące kluczowego projektu, mającego na celu wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w procesach budowy infrastruktury teleinformatycznej oraz przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego poprzez budowanie prawnych mechanizmów koordynacji i doradztwa oraz przeprowadzeniu skutecznych kampanii informacyjnych nt. użyteczności szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja na temat konieczności zapewnienia koordynacji projektu systemowego z działaniami podejmowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie działań mających na celu przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Następnie Pan Krzysztof Liszyński (ITTI Sp. z o.o.) przestawił prezentację dotyczącą budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem efektu synergii na podstawie praktycznych doświadczeń w realizacji takich inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Po dyskusji, spotkanie podsumowała i zakończyła Pani Minister Magdalena Gaj, zwracając się jednocześnie z prośbą do jednostek samorządu terytorialnego o bieżące informowanie
o problemach dotyczących realizacji inwestycji szerokopasmowych.