PostHeaderIcon 16.03.2016 - Kierunki działań Strategicznych Ministra Cyfrzyacji

Minister Cyfryzacji zaprezentowała kierunki dzialań strategicznych.

"Od lat jesteśmy świadkami transformacji sposobów komunikacji ludzi oraz powiązanego z tym rozwoju technologicznego. Trudno już sobie wyobrazić świat bez smartfonów, komunikatorów, e-maili, czy Internetu. Rozwój technologii umożliwia postęp, ale wprowadza jednocześnie nieznane dotychczas zagrożenia. Wykorzystanie tych możliwości rozwojowych dla dobra obywateli, ale także ochrona przed potencjalnie negatywnymi skutkami, jest obowiązkiem państwa."

Szczegóły

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

Poprawiony (środa, 16 marca 2016 09:17)