PostHeaderIcon 22.10.2013r. - Warsztat MAiC

W dniu 22 października 2013r., odbył się w Warszawie warsztat pt.  Inwestycje szerokopasmowe - doświadczenia praktyczne.   Celem warsztatu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w zakresie sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków UE. Poniżej prezentujemy materiały video z konferencji.  

Prezentacja_1

Powitanie gości - Minister Małgorzata Olszewska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

" jednym z tematów, który podczas warsztatów będziemy poruszać jest oczywiście to, czy przepisy prawne dotyczące prawa drogowego są odpowiednie do projektów realizowanych przez przedsiębiorców..."

Prezentacja_2

Projekt Systemowy - Justyna Romanowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, MAiC

" kwestie geodezji i kartografii, będą warunkować tempo, a jakim realizowane są inwestycje regionalnych sieci szerokopasmowych..'

Prezentacja_3

Odstepstwo od zakazu lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg i Autostrad MTBiGM

" bardzo istotne jest, żeby Pańśtwo mieli świadomość, że dotychczasowe działania Ministerstwa absolutnie idą w kierunku, aby całą procedurę ułatwić..."

Prezentacja_4

Regionalna Sieć Szerokopasmowa - Tomasz Kowal, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.

" jeżeli można dzisiaj coś wybudować, coś skutecznie zakończyć, to powinniśmy wykorzystywać każdą taką okazję..."

 

Prezentacja_5

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii - Grażyna Skołbania, Radca Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Katografii

" z PRG udostępniane będą zarówno aktualne informacje o stanie granic, aktualne zasięgi ale również przewiduję się, że będzie możliwe odnalezienie na dowolny dzień po utworzeniu tego rejestru stanu zasięgu poszczególnych tematów..."

 

Prezentacja_6

Projekt założeń zmiany ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - Witold Radzio, Radca Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 

Prezentacja_7 Elektroniczna obsługa uczestników procesu inwestycyjnego - Jolanta Nadłonek, Marek Ślązak
Prezentacja_8

Doświadczenia przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym na etapie projektowania i budowania - Michał Matuszewski

"geodezja ciągle jest elementem, który najwięcej emocji wzbudza w procesie inwestycyjnym a tak naprawdę nie na tym powinniśmy się skupiać..."