PostHeaderIcon 8.06.2016 - Aktualizacja raportu e-Government Factsheets 2016

Ukazał się zaktualizowany raport nt. stanu elektronicznej administracji publicznej w naszym kraju.

Szczegóły

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji