PostHeaderIcon 10.07.2014 - Raport Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, sporządzony na podstawie danych przekazanych w ramach corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych za rok 2013, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Szczegóły

Źródło: UKE