PostHeaderIcon 13.01.2014 - Ustawa o informatyzacji czeka na podpis Prezydenta

Parlament zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Ma ona ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększyć liczbę i jakości e-usług.

Szczegóły

Źródło: Polska Szerokopasmowa